Na het afronden van mijn studie Human Resource Management heb ik bij Robidus kennisgemaakt met de wereld van sociale zekerheid. Inmiddels werk ik al ruim 5 jaar met veel plezier als casemanager/specialist.

Door de groei van het casemanagementteam is de behoefte naar coaching en de optimalisering van de dienstverlening toegenomen. Dit heeft ertoe geleid dat in 2018 een nieuw team is opgezet: team Processen, Opleiding en Kwaliteit. Robidus heeft mij hiermee de kans geboden om mijn functie als casemanager anders in te vullen. Mijn focus ligt hierdoor niet meer op het uitvoeren van de re-integratiebegeleiding. Het is verschoven naar twee andere belangrijke aandachtsgebieden, waar verschillende activiteiten onder vallen.

De combinatie van het overdragen van kennis, het samenwerken én vooruitstrevend ondernemen, maken dat ik iedere uitdaging met positieve energie aan ga.

Ten eerste: het overdragen van kennis aan en het opleiden van nieuwe én bestaande casemanagers. Hieronder valt het geven van individuele coaching, het verzorgen van kennissessies, workshops en het begeleiden van intervisiegroepen. Coaching kan worden ingezet op aanvraag van een casemanager of op verzoek van een teamleider. Daarnaast lever ik een bijdrage aan het inwerkprogramma en het opleidingstraject voor nieuwe casemanagers. Het tweede aandachtsgebied is de optimalisatie van casemanagement processen. Met input vanuit de casemanagers en met oog voor de wijzigingen in wet- en regelgeving, wordt in samenwerking met collega’s van andere afdelingen gewerkt aan systeem- en procesoptimalisatie. De combinatie van het overdragen van kennis, het samenwerken én vooruitstrevend ondernemen, maken dat ik iedere uitdaging met positieve energie aan ga.

Mandy Grabowski - Robidus

Verzuim/ ZW Specialist

WerkenbijRobidus.nl