Op weg naar authenticiteit: Navigeren van diversiteit en inclusie in het bedrijfslandschap

Gert-Jan Koops
08 jul 2024

Gert-Jan Koops, een actieve voorstander voordiversiteit en inclusie, is niet alleen voorzitter van deDEI-raad (Diversity, Equity en Inclusion) bij Deloitte,maar strekt zijn inspanningen ook uit buiten debedrijfsmuren. Op 48-jarige leeftijd reflecteert hij opzijn rol als Director Human Capital en als voorzittervan de DEI-raad.

Het heeft Gert-Jan enige tijd gekost om zichzelf volledig te omarmen. Dat zou niet snelgezegd worden gezien hoe hij zijn carrière gewijd heeft aan het bevorderen van diversiteiten inclusie. ‘’Onze toewijding aan diversiteit en inclusie stopt niet bij onze interne cultuur.We brengen het ook naar onze klanten. Waarom? Omdat we weten dat diverse teams frisseperspectieven en meer innovatieve oplossingen binnenbrengen. Het is een toewijding diezich uitstrekt naar ons werk met klanten. We accepteren diversiteit niet - we vieren het. Hetis geen symbool; het is onze inzet om echte verandering te maken binnen onze organisatieen in de wereld,’’ benadrukt Gert-Jan.

Diep ingaan op de kern van inclusief leiderschap, neemt Gert-Jan actief deel aan Deloitte'sdiversiteit en inclusie initiatieven. Voor hem gaat het niet alleen over het zijn van eenLGBTQ+ Ally, maar meer over het tot stand brengen van een veilige werkplaats dieproductiviteit cultiveert, "veiligheid bevordert efficiëntie," voegt Gert-Jan toe. Een bepalendmoment in Gert-Jan's professionele werksfeer was het trots dragen van zijn Proudregenboog lanyard, erkenning gevend aan het deel uitmaken van deregenbooggemeenschap. Tevens staat het symbool van zijn onwankelbare steun voorLGBTQ+ bewustzijn en acceptatie. "Het was pas toen ik mezelf volledig omarmde dat ikmerkte dat zelfs zoiets kleins als het dragen van een regenboog lanyard collega's engelijkgestemden nog dichter bij elkaar brengt," voegt Gert-Jan toe. Hij begrijpt dat eenrolmodel zijn essentieel is, niet alleen voor de LGBTQ+ gemeenschap maar voor iedereen.

Diversiteit omarmen is niet slechts een bedrijfsinitiatief maar een persoonlijke reis die diepgaande groei en positieve verandering stimuleert.

Van een Full Mind naar Mindfulness

In zijn zoektocht om te voldoen aan de meer normatieve leiderschapsnormen, werd Gert-Jan geconfronteerd met interne vragen en onzekerheden. Het constant te moeten aanpassen van zichzelf aan traditionele verwachtingen zette hem aan tot zelfanalyse en observatie. Deze reis van zelfvinding werd een cruciaal keerpunt in zijn leven - gemarkeerd door een reeks van uitdagingen en zelfontdekking. Zijn pad naar zelfacceptatie en effectief leiderschap was niet soepel, omdat hij worstelde met de druk om te voldoen aan maatschappelijke verwachtingen van wat een leider zou moeten zijn. Een fundamenteel element in Gert-Jan's transformerende reis was de adoptie van mindfulness als een praktijk, een toewijding die hij meer dan tien jaar geleden maakte. Mindfulness, voor Gert-Jan althans, omvat het volledig betrokken zijn bij je gedachten, gevoelens, en omgeving, zonder oordeel.

Een specifieke techniek die een belangrijke rol speelde was het toepassen van de RAIN techniek— Recognize, Allow, Investigate, Nurture. Deze methode - gecreëerd door Tara Brach, een bekende Amerikaanse psycholoog en auteur - bood een gestructureerde benadering voor het omgaan met uitdagende emoties en situaties. Door zijn emoties te herkennen en erkennen (Recognize), ze te laten bestaan zonder oordeel (Allow), de onderliggende oorzaken en aard van deze emoties te onderzoeken (Investigate), en de reactie die door op volgt toe te staan (Nurture), kwam Gert-Jan snel in contact met zijn authentieke zelf. In essentie stelde Mindfulness hem in staat een leiderschapsstijl te ontwikkelen geworteld in zelfacceptatie en kwetsbaarheid.

Steeds weer uit de kast komen

Uit de kast komen is een levenslange reis, één die Gert-Jan ervaart in zowel zijn persoonlijke als professionele leven. "Uit de kast komen is iets wat nooit echt eindigt," herinnert Gert-Jan zich. Hoewel hij ook gelooft dat openheid en het delen van persoonlijke verhalen een atmosfeer creërt waar leiders en teamleden zichzelf kunnen zijn. En zo comfortabel als hij nu is met zijn identiteit, vindt Gert-Jan het soms nog steeds een strijd om in bepaalde omstandigheden te praten over zijn queer identiteit. Hij is ervan overtuigd dat openheid en het delen van persoonlijke verhalen bijdragen aan een omgeving waar leiders en teamleden zichzelf kunnen zijn.

Reflecterend op de evolutie van queer acceptatie in Nederland, waardeert Gert-Jan de voortgang die is gemaakt, maar benadrukt de noodzaak van voortdurende dialoog. Hij merkt op dat jongere generaties profiteren van toegenomen vrijheid en informatie, maar er is tegelijkertijd een stijging in polarisatie. Terwijl Gert-Jan zijn verhaal deelt, nodigt hij je uit om na te denken over jouw rol in het creëren van werkplekken waar elk individu zich gewaardeerd voelt, door een pad open te stellen naar een meer inclusieve en begripvolle omgeving. "Diversiteit omarmen is niet slechts een bedrijfsinitiatief maar een persoonlijke reis die diepgaande groei en positieve verandering stimuleert," benadrukt Gert-Jan.

Choose your impact

Jouw expertise deel je met de 1500 collega’s van onze afdeling Consulting in Amsterdam. Binnen deze afdeling staan innovatie en persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel. Bekijk alle Consulting vacatures en koppel jouw toekomst aan Deloitte.

Over Deloitte

Elke dag maken wij de wereld veiliger, slimmer, efficiënter en duurzamer met onze audits, fiscale en financiële adviezen, risk en consultancy diensten. En dat kunnen we alleen als de beste mensen voor ons kiezen.

Meer over Deloitte als werkgever