Career Stories

"Wat ontzettend leuk is, is dat je als Talent overal bij betrokken wordt."

Talentship Zorginkoop
23 okt 2023

In september 2019 ben ik begonnen aan mijn eerste opdracht van het talentship Zorginkoop op de afdeling Naleving en Controle. Ik ben, in nauwe samenwerking met het managementteam, een verbetertraject gestart en heb een nieuw soort controle opgezet.

Elke euro in de zorg moet correct besteed worden. Onterechte declaraties van en betalingen aan zorgaanbieders schaden het vertrouwen van de samenleving in de zorgaanbieders en de zorgverzekeraar. Bovendien kosten ze de premiebetaler ook extra geld. Onze klanten mogen dan ook verwachten dat Zilveren Kruis er op toeziet dat er terecht zorgkosten worden gedeclareerd. Binnen Zilveren Kruis  is deze taak bij Naleving & Controle (N&C) belegd.

Je krijgt ontzettend veel verantwoordelijkheid en wordt je flink uitgedaagd.

N&C houdt de declaraties van aanbieders nauwgezet bij door middel van data-analyse. Valt een aanbieder op? Dan wordt er een materiële controleproces in gang gezet. Wij, de zorgverzekeraar, worden ook gecontroleerd of wij dit volgens de regels doen. Dit doet de NZa. Tijdens mijn opdracht ben ik aan de slag gegaan met het implementeren van een aantal verbeterpunten die de NZa aan N&C heeft meegegeven. In mijn eerste paar weken heb ik een inventarisatie gemaakt van het huidige proces en dit mogen presenteren aan de NZa. Daarna ben ik met een andere collega meermaals met de verschillende teams in gesprek gegaan om verbeteringen door te voeren op het controleproces.

Ook verzekerden frauderen wel eens met declaraties. Dit kan natuurlijk niet. Samen met twee andere collega’s heb ik een controle opgezet voor het zittend ziekenvervoer. Dit was een controle die nog nooit uitgevoerd was bij N&C. We moesten zelf stap voor stap bedenken hoe we dit aan wilden pakken.

Wat ontzettend leuk is, is dat je als Talent overal bij betrokken wordt. Daarnaast krijg je ontzettend veel verantwoordelijkheid en wordt je flink uitgedaagd. Mijn eerste zes maanden bij Zilveren Kruis zijn voorbij gevlogen. Het talentship biedt je de kans om veel ervaring op te doen binnen Zorginkoop, wat heel erg waardevol is!